Obiectivele de Dezvoltare Durabilă


Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost formulate la  Conferința Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă, desfășurată la  Rio de Janeiro în 2012. Scopul a fost de a elabora un set de obiective  universale care să soluționeze cele mai persistente provocări cu care se  confruntă lumea, din domeniul mediului, politic și economic.

ODD-urile înlocuiesc Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)  care, în 2000, au dat startul efortului global pentru combaterea  sărăciei. ODM-urile au stabilit scopuri măsurabile, agreate universal  pentru combaterea sărăciei și foametei, prevenirea bolilor letale și  asigurarea educației primare pentru toți copiii, de rând cu alte  priorități de dezvoltare.

Timp de 15 ani, ODM-urile au înregistrat progrese  în câteva domenii importante: reducerea sărăciei monetare, oferirea  accesului, atât de necesar, la apă și canalizare, reducerea mortalității  infantile și îmbunătățirea considerabilă a sănătății materne. Ele, de  asemenea, au inițiat o mișcare globală pentru învățământul primar  gratuit, inspirând țările să investească în viitoarele generații. Și mai  semnificativ, ODM-urile au dus la progrese enorme în domeniul  combaterii HIV/SIDA și a altor boli care pot fi tratate, precum malaria  și tuberculoza. 

Moștenirea și realizările ODM-urilor ne oferă lecții și experiență  valoroase pentru a începe lucrul asupra noilor obiective. Însă, pentru  milioane de oameni din întreaga lume, efortul rămâne nefinalizat.  Trebuie să parcurgem ultima sută de metri pentru a curma foamea, obține  egalitatea deplină de gen, îmbunătăți serviciile medicale și asigura  educația, nu doar cea primară, pentru fiecare copil. De asemenea,  ODD-urile sunt un apel de urgență pentru a oferii lumii un parcurs mai  durabil.

ODD-urile reprezintă un angajament ambițios pentru a finaliza ceea ce  am început și a aborda unele dintre cele mai presante provocări cu care  se confruntă lumea astăzi. Toate cele 17 Obiective sunt conectate între  ele, ceea ce înseamnă că succesul unui obiectiv influențează succesul  celorlalte. Abordând problema amenințării impactului schimbărilor  climatice provocate de modul în care ne gestionăm resursele naturale  fragile, obținerii egalității de gen sau unei sănătăți mai bune  contribuie la eradicarea sărăciei, precum promovarea societăților  pașnice și incluzive va reduce inegalitățile și va ajuta economiile să  prospere. Astfel, aceasta este cea mai mare șansă pe care o avem de a  îmbunătăți viața pentru generațiile viitoare.

Formularea ODD-urilor a coincis cu un alt acord istoric încheiat în  2015 la Conferința de la Paris privind schimbările climatice COP21.  Împreună cu Cadrul de la Sendai pentru Reducerea Riscului Dezastrelor,  semnat la Japonia în martie 2015, aceste acorduri prevăd un set de  standarde comune și obiective realizabile pentru a reduce emisiile de  carbon, pentru a gestiona riscurile schimbărilor climatice și a  dezastrelor naturale, precum și pentru reabilitarea după o criză.

ODD-urile sunt unice prin acoperirea problemelor care ne afectează pe  toți. Ele reafirmă angajamentul nostru internațional de a pune capăt  sărăciei, în mod continuu, peste tot. Ele sunt ambițioase, în asigurarea  că nimeni nu este exclus. Și, mult mai important, ele ne implică în  construirea unei planete mai sigure, mai durabile, mai prospere pentru  întreaga omenire.

Oiectivele de Dezvoltare Durabilă și Tineretul